Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden.

Iedereen wordt geboren als beelddenker. Rond het vijfde, zesde levensjaar gaan de meeste kinderen over op ‘woorddenken’. Dit geldt echter niet voor iedereen. Een aantal kinderen blijft in beelden denken. Op school kan dit een probleem opleveren. De meeste lesstof wordt namelijk in woorden aangeboden. Als je niet in woorden denkt, maar in beelden, kan dit problemen opleveren bij het begrijpen en onthouden van de woorden.

Onderzoek toont aan dat veel leerlingen die een leerachterstand, autisme, dyslexie of AD(H)D hebben, niet in woorden denken maar in beelden.

Tijdens de training ‘Rechts inhalen!‘ leert het kind informatie in beelden te vertalen, waardoor het de lesstof wel kan onthouden. Deze methode kan worden toegepast op alle vakken: rekenen, lezen, begrijpend lezen, spellen, moderne vreemde talen, geschiedenis, aardrijkskunde en zelfs bij het plannen van het huiswerk. Naar school gaan en leren wordt zo voor beelddenkers een stuk leuker en eenvoudiger gemaakt.

Werkwijze

Tijdens een (gratis) intakegesprek kijk ik samen met het kind of de ‘Rechts inhalen’ training past bij de manier waarop het kind leert. Vervolgens wordt de training voor het kind persoonlijk samengesteld. Samen kijken we naar de vakken waar het kind moeite mee heeft en daar gaan we mee aan de slag.

Er worden vier sessies gepland, met een tussenperiode van telkens 1 à 2 weken. Tijdens de eerste sessie krijgt het kind een werkboek. Hiermee kan het kind thuis zelf oefenen. Voor optimaal resultaat adviseer ik dat de ouder het kind minimaal 2 x per week een half uur begeleidt bij het oefenen. Na de eerste sessie zal het kind al merken dat de nieuwe manier van informatie verwerken gemakkelijker is en dat het de informatie beter kan onthouden. Overigens kan deze methode ook heel goed worden ingezet bij kinderen in het voortgezet onderwijs en zelfs voor het beroepsonderwijs.

De kosten voor de complete training van vier sessies van een uur zijn € 240,- inclusief het ‘Rechts inhalen!’ werkboek.

Als er een afzonderlijke (herhaal)sessie nodig is, wordt daar € 50,- voor gerekend.

leerboek