“Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen dan door een jaar met hem te praten” – Plato

Bij behandeling van een kind, wordt altijd gestart met Sensi-Plus therapie. De Sensi-Plus therapie brengt jouw kind weer in balans waardoor de klachten sterk verminderen of geheel verdwijnen. Indien nodig kan er hierna nog een kindercoaching traject worden ingezet. De ervaring leert dat dit niet vaak nodig is.

Coachee-spel

Als het toch nodig is om meer inzicht in de problematiek van je kind te krijgen, kan het Coachee-spel ingezet worden.
Dit is een ‘fantastisch’ spel. Door het beantwoorden van vragen en het maken van verschillende opdrachten verzamelt het kind stenen voor een pad. Het kind komt elke keer weer een stapje dichter bij het einddoel.
Kind en coach leren elkaar beter kennen en er wordt een veilige basis gelegd voor de hulpverlening.
Het Coachee-spel kan worden gebruikt bij het begeleiden van kinderen en jongeren. Doordat het een leuk en praktisch spel is, wordt er veel informatie verkregen over de hulpvraag die speelt en de situatie waarin het kind/de jongere zich bevindt. Hierdoor kan het kind/de jongere nog beter begeleid worden.

ennio